Skjemaer

28.08.2012

Skjemaene nedenfor skal benyttes ved kjøp, salg eller eierskifte av andel(er) hos Hesteeiere.no, samt ved salg av hest. Ferdig utfylt skjema sendes enten pr. e-post til post@hesteeiere.no , pr. telefaks til 22 95 60 60 eller via vanlig postgang. Merk brev/faks med www.hesteeiere.no. (Se adresseinformasjon under "Kontakt").